WP17 / 18/26 Pyrex Cup Series с голяма конфигурация